Distances līgums

Šajā interneta veikalā piedāvāto Preču pārdevējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību LS Creativity, reģistrācijas numurs 40203308478, PVN maksātāja numurs LV40203308478, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam Preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz Pārdevēja bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic Preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo Preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par Preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Sīkāku informāciju par piegādi skatīt sadaļā Piegāde un apmaksa.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no Preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pēc atpakaļ nosūtīto Preču saņemšanas Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no Pircēja saņemtos maksājumus par atgriezto preci.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  • pasūtītās Preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās Preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • Pircējs ir atvēris Preces oriģinālo iepakojumu, ja tāds ir.
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 11. daļa nosaka, ka "Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret Preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts Preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Pārdevējs patur tiesības atteikties pārdot Preces un pieprasīt Preču atgriešanu no Pircēja, ja interneta veikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā Privātuma politika.